Haber
2023-12-29 09:53:40
Uzman ve başöğretmen sertifikalı sözleşmeli öğretmenlere ilave tazminat ödenmelidir

Cumhurbaşkanlığı’na ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası almış bulunan sözleşmeli öğretmenlerin aylık ücretlerine, bu sertifikalara bağlı ilave eğitim-öğretim tazminatının dengi kadrolu öğretmenler esas alınmak suretiyle dâhil edilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ettik.

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin “Kapsam dışındaki kurumlarda görev yapanlar” başlıklı 16. maddesinde, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden şartları taşıyanların uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası ve ünvanı alabilmelerine imkân sağlanmıştır.

6617 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki (III) sayılı Cetvel’in “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünde, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen ünvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlardan, uzman öğretmen ünvanını kazanmış olanlara ayrıca 1-2 dereceler için aylık yüzde 60, diğer dereceler için aylık yüzde 50, başöğretmen ünvanını kazanmış olanlara ayrıca 1-2 dereceler için aylık yüzde 120, diğer dereceler için aylık yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Mezkûr yönetmelik hükmü çerçevesinde, sözleşmeli öğretmen olarak atanmış bulunmakla birlikte üç yıllık görev süresini tamamlamadığı için halen memur kadrolarına geçemeyen çok sayıda öğretmenin, atamaları öncesinde özel öğretim kurumlarında çalışmaları esnasında uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası almış olduğu da bilinmektedir. Ancak özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası almış olmasına rağmen üç hizmet yılını tamamlamamaları nedeniyle halen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlere, söz konusu eğitim-öğretim tazminatı ödenmemektedir.

Bu nedenle, özel öğretim kurumlarındaki çalışmaları esnasında uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası almış bulunan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında görevli sözleşmeli öğretmenlerin aylık ücretlerine, bu sertifikalara bağlı ilave eğitim-öğretim tazminatının dengi kadrolu öğretmenler esas alınmak suretiyle dâhil edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderdiğimiz metne buradan ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz metne buradan ulaşabilirsiniz.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen