Haber
2024-07-02 20:32:10
İlave eğitim-öğretim tazminatının kapsamı genişledi, ayniyat saymanlarıyla ilgili talebimiz karşılık buldu

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yapılan değişiklikle mesleki ve teknik program uygulayan çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki ve teknik özel eğitim kurumlarında bulunan atölye ve laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerinden kararın (III) sayılı cetvelin A-II bölümünde sayılan branşlarda bulunanlar da ilave eğitim öğretim tazminatı alabilecek. 

 

Değişiklikle ayniyat saymanlarının özel hizmet tazminatları konusundaki belirsizlik de giderildi ve ayniyat saymanlarının saymanlarla aynı oranda özel hizmet tazminatı almaları hukuki temele kavuşturuldu. 

 

Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, “Ayniyat Saymanı” kadrosundaki kamu görevlilerinin haklarının “Sayman” kadrosunun sahip olduğu mali haklarla eşitlenmesi gerektiğini, bu bağlamda 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı olan 20 puan ilave özel hizmet tazminatı ödemesinden ayniyat saymanlarının da yararlandırılmasını talep etmişti. 

 

Geçmiş dönemlerde, “Ayniyat Saymanı” kadrosunun özel hizmet tazminatının, “Sayman” kadrosuyla aynı şekilde düzenlenmesi ve ödemelerde bu kadronun esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin verilen görüşler neticesinde kamu kurum ve kuruluşları arasında oluşan uygulama farklılığının giderilmesi, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının ve toplu sözleşme kazanımlarımızın eksiksiz uygulanması noktasında düzenleme yapıldı. 

 

3600 ek gösterge için de düzenleme yapılmalı 

 

Genel Başkanımız Ali Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan düzenlemeye ek olarak sayman kadrosunun yararlanmış olduğu 3600 ek gösterge hakkından ayniyat saymanlarının da yararlanması noktasında verilen mahkeme kararları dikkate alınarak haksızlık giderilmeli, birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilerek beklentiler karşılanmalıdır” dedi.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen