Araştırma görevlisi adaylarını mağdur edecek YÖK Yürütme Kurulu kararına dava açtık


20259 | 07.04.2017
| |

 

Eğitim-Bir-Sen olarak, YÖK Yürütme Kurulu’nun lisansüstü eğitiminde azami öğrenim süresini geçmişe etkili uygulayarak araştırma görevlisi adaylarını ve mevcut araştırma görevlilerini mağdur eden/edecek olan kararının iptali için dava açtık.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 7.3.2017 tarihli toplantısında, “…Yürütme Kurulunda alınan bu kararlar uyarınca araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan;

1- 6.2.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,

2- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramamaları,

3- Halen 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda bulunan, ancak azami öğrenim süresini dolduran veya dolduracak olan araştırma görevlilerinin kadro ile ilişiklerinin kesilmesi gerektiği, ancak öğrencilik sürelerinin 2016-2017 güz dönemi itibariyle yeniden başlaması nedeniyle öğrencilik statülerinin devam etmesi gerektiği,…” kararlaştırılmıştır.

Buna göre, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden önce kayıtlı olan ve yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktorada azami eğitim süresi dolan öğrencilerin her ne kadar azami eğitim süreleri 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı itibarıyla yeniden başlasa da, yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilen ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a veya 50/d statüsüne göre istihdam edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuru hakları ortadan kaldırılmıştır. Yine anılan azami süreler içerisinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayan ve kadroları ile ilişikleri kesilen ancak lisansüstü eğitimlerine devam eden kişiler 2547 sayılı Kanun’un 33/a veya 50/d statüsüne göre istihdam edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacaktır.

Mağduriyet oluşturacak ve kazanılmış hakları ihlal edecek bu hukuka ve kanuna aykırı düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtık.

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top