Genel Yetkili Sendika

20 bin öğretmenin atama süreci bir an evvel sonuçlandırılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ile görüşerek, yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin ivedilikle göreve başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması ve atama sürecinin bir an önce sonuçlandırılması talebinde bulundu.

Ek atama izninin alınmasından sonra 18 Mart 2020 tarihinde 20 bin yeni sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Ancak KOVİD-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzaktan eğitime geçilmiş olması nedeniyle yeni atanan öğretmenlerin göreve başlatılmalarına ilişkin süreç sonuçlandırılamadı.

Salgınla mücadele sürecinde daha acil sorunlar gündemde olsa da uzaktan eğitim faaliyetleri gibi sorunların çözümü için yürütülen çalışmalar, öğretmen açığının giderilmesi adına başlatılan atama sürecinin sonuçlandırılmasına engel teşkil etmemelidir. Özellikle aramıza yeni katılan bu öğretmenlerin, atama öncesinde özel öğretim kurumları başta olmak üzere, kamuda veya özel sektörde istihdam edildikleri, bu atama nedeniyle işlerini bıraktıkları dikkate alındığında, gelir kaynaklarını kaybeden bu eğitimcilerin mağduriyetlerinin önlenmesi, bir an evvel göreve başlatılmalarına bağlıdır.

Bu itibarla yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama süreçleri hızlandırılarak sonuçlandırılmalı, daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için göreve başlatılmaları sağlanmalıdır.