Genel Yetkili Sendika

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin Planlama ve Bakım Onarım karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi talebimiz kabul edildi

Eğitim-Bir-Sen olarak, yüz yüze eğitime ara verilen meslekî eğitim kurumlarında görevli alan / bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6. maddesi gereği ek ders ücreti almaları yönündeki talebimiz Bakanlıkça kabul edildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü genel yazısında, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin bölüm, atölye ve laboratuvardaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır hâlde bulundurulması kapsamında yürütmüş oldukları çalışmalar nedeniyle “planlama ve bakım-onarım görevi” karşılığı ek ders ücretlerinin ödenebileceği ifade edildi.
3.12.2020 tarihinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge hükümleri gereğince, meslekî ve teknik eğitim kurumlarında meslek alan uygulama eğitimi yüz yüze yapılmasa dahi, atölye ve laboratuvarlarda bulunan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, kullanıma hazır hâlde tutulması iş ve işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekliliği ve bu görevin fiilen yürütülmekte olduğundan bahisle alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine “planlama ve bakım-onarım görevi” karşılığı ek ders ücreti ödenmesi konusunda genel bir yazının Bakanlık teşkilatına gönderilmesini talep etmiştik.

Bakanlığa göndereceğimiz yazıya buradan erişebilirsiniz

Millî Eğitim Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü genel yazısına buradan erişebilirsiniz