Genel Yetkili Sendika

Danıştay, teşekkür, takdir belgesi ve aylıkla ödüle hizmet puanı verilmemesine dur dedi

Eğitim-Bir-Sen olarak, Haziran 2020 tarihinde Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle başarı, üstün başarı belgesi ve ödüle puan verilmesine rağmen teşekkür, takdir belgesi ve aylıkla ödüle puan verilmemesine ilişkin eksik düzenleme nedeniyle açtığımız davada, Danıştay, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Danıştay 2. Dairesi, kararında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 6111 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmadan önce alınan teşekkür belgesi, takdir belgesi ve aylıkla ödülün; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül ile benzer nitelikte bulunduğu, teşekkür belgesi, takdir belgesi ve aylıkla ödül alan öğretmenlerin halen görev yapmakta olduğu hususları dikkate alındığında; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül alan öğretmenlere ek hizmet puanı verilmesinin yanında, teşekkür belgesi, takdir belgesi ve aylıkla ödül alan öğretmenler için ek hizmet puanı verilmemesine yönelik eksik düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesine yer verdi.

19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde hizmet puanının hesaplanması ekseninde bir kısım değişiklikler gerçekleştirilmişti. Sendika olarak, takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanlama dışında tutulmasını mahkemeye taşımıştık.

Danıştay'ın Karar Metni