Genel Yetkili Sendika

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifindeki eksiklikler Genel Kurul’da giderilmelidir

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi konusunda AK Parti Grup Başkan vekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile görüştü.

Ali Yalçın, görüşmede, kanun teklifindeki eksikliklere dikkat çekerek, “Öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir meslek kanunu konusunda ortaya konulan niyet ve irade ile gösterilen çabalar, öğretmenlerimizi memnun etmişse de TBMM’ye sevk edilen ve komisyondan geçen teklif, ne yazık ki içeriği itibarıyla bir meslek kanunu denilmekten uzaktır. Eğer beklentiler doğrultusunda eksiklikler giderilmezse, bugüne kadar gösterilen çaba, verilen emek heba olacaktır” dedi.

Yalçın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmesini, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasını, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmesini, eğitim kurumu yöneticiliğinin münhasıran ele alınmasını, öğretmenlerin şiddete karşı korunmasını sağlayacak, öğretmenlere özgü ödül ve disiplin hükümlerini içerecek maddelerin kanun teklifinde yer almasını istediklerini vurguladı.

Kanun teklifinin, öğretmenlik mesleğini bütün boyutlarıyla ele alması, öğretmenlerin beklentilerini topyekûn karşılaması, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri içermesi gerektiğini kaydeden Yalçın, teklifin mevcut hâliyle ‘Meslek Kanunu’ adı altında yasalaşmasının amaca hizmet etmeyeceği gibi beklentinin tepkiye dönüşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.