Genel Yetkili Sendika

Öğretmenevlerinde indirim hakkından bütün eğitim çalışanları yararlanmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, bütün eğitim çalışanlarına, öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinde yüzde 50 oranında indirim yapılmasını ve mevcut kapasitenin öncelikle konaklama ihtiyacı olan eğitim çalışanları için kullandırılmasını talep ettik.

Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2022 tarihli ve E-90349432-813.01.01.01-57766217 sayılı yazısıyla tüm öğretmenlerin konaklama ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla öğretmenlere öğretmenevlerinde geçerli hizmet bedelleri üzerinden yüzde 50 oranında indirim yapılması ve 2023 yılı sonuna kadar mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenler için kullandırılması kararlaştırılmıştır.

Bakanlığın kendi personeline sahip çıkması, bakanlığa bağlı kurumlar tarafından toplumun geneline sunulan hizmetlerden bakanlık personeli olan öğretmenlere indirim ve avantaj sağlanması yerinde ve gerekli bir karar olup öğretmenlerin de haklı takdirini kazanmıştır. Ancak, söz konusu konaklama hizmetinden indirimli ve avantajlı şartlarda faydalanma ihtiyacı sadece öğretmenler açısından değil, bakanlığın diğer çalışanları için de geçerlidir. Eğitim çalışanlarının kendi aralarında hizmet sınıfı ayrımı gözetmeksizin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve nitelikli yürütülmesi için iş birliği içinde birlikte çaba gösterdiği; bu kapsamda bakanlık nezdinde eşit durumlarda ve statülerde eşit muamele görme hakkının bulunduğu unutulmamalıdır.

Nitekim Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği’nin 9. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumların hizmet ünitelerinden eğitim çalışanları ve eğitim çalışanı yakınları öncelikli olarak yararlanır” hükmü yer almakta olup “eğitim çalışanları” ifadesi zikredilmek suretiyle sadece öğretmenlerin değil, bütün eğitim çalışanlarının öğretmenevlerinden öncelikli yararlanma hakkı bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, bütün eğitim çalışanlarına, öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinde yüzde 50 oranında indirim yapılması ve 2023 yılı sonuna kadar mevcut kapasitenin öncelikle konaklama ihtiyacı olan eğitim çalışanları için kullandırılması konusunda düzenleme yapılması elzemdir.

Talep yazımız için tıklayınız