Genel Yetkili Sendika

3600 ek gösterge düzenlemesine torba kanunla ek yapılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şef, tekniker başta olmak üzere 1. dereceye yükselen memurların da 3600 ek göstergeden faydalanacak şekilde torba kanunla düzenlemeye dâhil edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Böylece memnuniyet katsayısı artacak, tartışmalar sona erecektir” dedi.

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 No’lu Şube Divanı’nın da yapıldığı çalışma kampına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yasal düzenlemeler yapılırken, yeni mağduriyetlere yol açılmaması için özen gösterilmesini isteyen Yalçın, “Şef, tekniker başta olmak üzere 1. dereceye yükselen memurlar da 3600 ek göstergeden faydalanacak şekilde torba kanunla düzenlemeye eklenirse memnuniyet katsayısı artacak, tartışmalar sona erecektir. Dört meslek grubu ile başlayan ve 5,3 milyon çalışan ve emekli memuru kapsayan düzenlemede adalet ve hakkaniyet için ek bir adıma ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

Sözleşmeliye kadro sevincine gölge düşürülmemelidir

Sözleşmeliye kadro sevincine gölge düşürülmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut durumda, sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretine dayalı yer değişikliği hakkı mümkün iken, Meclis’e sevk edilen düzenlemeyle bu hak dördüncü yılın sonunda kullanılabilecek, mevcut hakları ellerinden alınacak ve mağduriyet oluşturacaktır. Bu sorun Meclis aşamasında çözülmelidir. Sözleşmeli personelin kadroya geçişi büyük sevinç ve memnuniyet oluştururken, bu sevince gölge düşürülmemelidir.”

50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçirilmesiyle ilgili adım bir an önce atılmalıdır

Yalçın, 50/d kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçirilmesi konusunun, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılacağı gerekçesiyle ilgili kuruma bırakıldığını ve teklif metninden çıkarıldığını hatırlatarak, “İlgili kanun düzenlemesinin de bir an önce düzenlenerek Meclis’e gönderilmesi ya da mevcut kanun teklifine ilave edilerek kapsama alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, üniversitelerimizde 2547 sayılı Kanun’un muhtelif hükümlerine dayalı olarak farklı dayanaklarla ancak aynı hukuki statüde, yani sözleşmeli personel olarak istihdam edilen akademisyenler ve akademik görev ifa edenler de kadro kapsamına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.