Genel Yetkili Sendika

Milletin değerlerine düşmanlık edenler kazanımlarımızı da değersizleştirmek istiyor

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, İstanbul 4 No’lu Şube’nin genişletilmiş divan toplantısına katıldı. Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarına, toplu sözleşme sürecine ve sendikal çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Mesut Öner, eğitim gibi çok dinamik bir alanda faaliyet gösteren sendika olarak daha nitelikli ve verimli bir eğitim için çalışmalar yapmanın, eğitim çalışanları adına kazanım sağlamanın çabasında olduklarını söyledi.

Maaş artışının yanı sıra, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu’nda elde edilen diğer hakların da önemli olduğunu kaydeden Öner, “Temel hak ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını artıran bir sendikayız. Eğitim çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi ile birlikte çalışma şartlarının ve imkânlarının iyileştirilmesini de önemsiyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların tümünde de bu gerçeklik üzerinden hareket ettik. Çalışma hayatına ilişkin birçok sorunun çözülmesinde, kazanım hanesine yazılmasında terimiz, yerimiz ve imzamız var” dedi.

Mücadelemizle eğitim çalışanlarının hayat ve çalışma standartlarının daha da yükselmesine katkıda bulunduk

Genel maaş artış oranlarında anlaşmanın sağlanamadığı 7. Dönem Toplu Sözleşme’de 40 kazanımla eğitim çalışanlarının hayat ve çalışma standartlarının daha da yükselmesine katkıda bulunduklarını ifade eden Öner, “7. Dönem Toplu Sözleşme’de öğretim yılına hazırlık ödeneğini gösterge rakamına bağlayarak yüzde 64 oranında artış elde ettik. Hazırlık ödeneğinin 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödenecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren ikili eğitim yapılan eğitim kurumlarında çalışan memur ve hizmetlere fazla çalışmaları karşılığında dört kat artırımlı tutarda fazla çalışma ücreti ödenecektir. Her ay, en yüksek devlet memuru aylığının 1/12’si oranında ödenmekte olan eğitim-öğretim ödeneği, öğretim elemanlarına bir kat artırımlı olarak ödenecektir. Öğretmenevi yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretlerinde haftada dört saat artışa ek olarak bir saat daha artış yapılmasını karara bağladık. Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında soru ve soru kitapçığı hazırlama görevini fiilen yürüten öğretmenlere haftada ilave iki saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık. Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneği, ilave 10 puan daha artırılarak toplamda 20 puan artışla yüzde 70 oranında ödenecektir. Bunlar gibi eğitim çalışanlarının hemen her unsur ve kademesine dokunan 40 kazanımla çalışma şartları ve imkânları mali ve sosyal olarak iyileşmekte, genişlemektedir” şeklinde konuştu.

Sorunları çözen de çözecek olan da Eğitim-Bir-Sen’dir

Sorunları çözenin de çözecek olanın da Eğitim-Bir-Sen olduğunu vurgulayan Öner, mücadele ederek elde ettikleri kazanımları değersizleştirmeye çalışanlara, alanı algı ile kirletenlere, emeği yok sayanlara izin vermeyeceklerini ve ‘İyi ki Eğitim-Bir-Sen var’ demeye, dedirtmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Bilal Duran ve İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Mahmut Akay’ın da birer konuşma yaptıkları toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Ziyaretler

Mesut Öner, Şube Başkanı Bilal Duran ve Başkan Yardımcıları Gökay Yılmaz, Güven Yıldız, Emre Şahin, Tuzla İlçe Temsilcisi Mustafa Karayiğit ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tuzla Millî Eğitim Müdürü Metin Çangır’ı ve müdürlük çalışanlarını ziyaret etti.

Öner, daha sonra Pendik Adil Erdem Bayazıt Ortaokulu’nu ziyaret ederek eğitim çalışanları sohbet etti.