Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
79476 Görüntülenme
Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!
Ramazan ÇAKIRCI

Toplumların dört temel hizmet alanı vardır: Eğitim, güvenlik, adalet ve sağlık. Eğitim, diğerlerinin temelini oluşturur. Eğitimin en önemli unsurlarının başında ise öğretmenler gelmektedir. Öğretmenlerin sorunları çözülmeden, en iyi eğitim sistemi bile olsa, eğitimde gelişme sağlamak mümkün değildir.

Eğitim çalışanları olarak her ne kadar en temel sorunumuz ekonomik olarak görülüyorsa da, son bir yılda Milli Eğitim Bakanlığı’nın keyfi uygulamaları ve Bakanın söylemleri bu sorunu unutturmuş durumda. Maalesef Sayın Bakanın öğretmenlerin en temel sorunu olan ekonomik sorunu unutturma yönüyle başarılı(!) olduğunu söylemek mümkündür. Çıkışlarıyla öğretmenlerin itibarını her geçen gün zedeleyen ve özlük haklarını gasp eden yöneticilik anlayışıyla hareket eden bir yöneticiden mali hakları iyileştirmesi konusunda katkı beklemek abes olacağı gibi, uygulamalarıyla eğitim çalışanlarının bedduasını alan bir Bakanının başarılı olmasını beklemek de bir o kadar abes olur.

Öğretmenlerin sorunlarına kulağını tıkayan ve sunduğumuz önerilerin önemli bir kısmını dikkate almadığı için her geçen gün sorunları kartopu gibi büyüten bir Bakanlığın sorunlara artık çözüm üretebileceğini düşünmüyoruz. Bir yıldır her gün farklı bir sorunla uyanır olduk. Son iki ayda öğretmenlerin yer değiştirmelerinde yaşanan sorunlar o kadar büyüdü ki, önümüzdeki öğretim yılında tam bir keşmekeş yaşanacağı aşikardır. Geçen Nisan ayından beri Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, atama ve yer değiştirme için sağlıklı bir takvimin işletilmesini istedik. Maalesef bu konuya Bakanlığın en üst yöneticilerinden tutun en alt yöneticilerine kadar herkes kulak tıkamış durumda. Şu ana kadar sayısızca bilgi notu, talep yazısı ve rapor sunduk ama maalesef Bakanlık bunların çoğuna duyarsız kalmıştır. Okulların açılmasına kısa bir süre kalmasına rağmen Bakanlıkta hala bir belirsizlik, bir plansızlık sürmektedir. Oysa bugüne kadar sunduğumuz raporlar dikkate alınmış olsaydı, mağduriyetler asgariye inecek ve eğitim-öğretim yılı içerisinde yaşanması muhtemel sorunların önemli bir kısmı çözüme kavuşmuş olacaktı.

Bakanlığa sunduğumuz raporlar, bilgi notları ve talep yazılarında ve yaptığımız yüz yüze görüşmelerde;

-Mayıs ayında okulların dönüşümünü ve normların belirlenmesini, Anadolu liselerine öğretmen seçme sınavını kazanan öğretmenlerin atamalarının yapılmasını,

-Haziran ayında il içi ve il dışı yer değişikliği işlemleri ile iller arasında karşılıklı yer değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesini,

-Temmuz ayında sınıf öğretmenlerinin yan alanlarını da kapsayacak şekilde branş değişikliği yapmalarına imkan sağlanmasını,

-Ağustos ayında özür durumuna bağlı yer değişikliği işlemlerinin ve ilk atamaların yapılmasını isteyerek; öğretmenlerin yaz tatillerinin zehir edilmemesini, Eylül’de az da olsa motive olmuş bir şekilde okullara dönmelerinin sağlanmasını talep ettik.

Bakanlık yetkilileri çok iyi hatırlarlar, son beş aydır yaptığımız onlarca görüşmede; yaz döneminde nasıl bir takvim işletilmesi gerektiği, çözüm yollarının ne olduğu yönündeki söylemlerimizi ve geçen her süreç sonrası güncellediğimiz çözüm önerilerimizi. Her süreç öncesi de, sonrasında olduğu gibi, sorunların çözüm yollarını paylaşarak her defasında uyarıcı görevimizi yerine getirdik. Bakanlık, kendi bildiğini yaptığı gibi, süreci de o kadar yavaştan aldı ki, bugün işin içinden çıkılmaz bir noktaya gelinmiştir.

Maalesef Bakanlıkta olmayan ahenk ve işbirliği, görev bilinci ve sorumluluk anlayışı, süreci bu noktaya getirmiştir. Özür durumuna bağlı yer değişikliğinde illerde farklı uygulamalardan dolayı Bakanlığı uyardığımızda da, illerin bir e-mail ile bilgilendirilmesiyle çözülecek basit hususlarda bile Bakanlık bürokratlarının inisiyatif alamadıklarına ve basit bir sorunu dahi kangrene dönüştürdüklerine şahit olduk.

Burada okulların açılmasına çok az bir süre var ama Bakanlık, kervan yolda dizilir anlayışında. Anlaşılan o ki, yüzbinlerce öğretmenin ve milyonlarca öğrencinin mağdur edilmesi sonucunda bir kaos ortamı oluşturulunca, Bakanlık bu anlayışından vazgeçecek.

Bakanlık, mağduriyetlerin bir kısmının yaşanmasını kaçınılmaz duruma getirdi. Ama gelinen süreçte oluşabilecek muhtemel yeni mağduriyetleri önlemek için tekrar uyarıda bulunmayı bir zaruret olarak görüyoruz.

Bazı sorunlar kangrenleşmiş olsa da, yeni sorunların ve mağduriyetlerin oluşmaması için az da olsa Bakanlığın öğretmen diye bir derdi varsa, şu önerileri dikkate alarak, bizi yanıltmasını isteriz:

-Bu hafta (23-26 Ağustos) içerisinde öğretmenlerin özürlerin olduğu ilçelere atamaları yapılmalıdır. Bu atamalardan sonra özür durumuna bağlı atama süreci durdurulmalı, branş değişikliği gerçekleştirildikten sonra tekrar bu süreç başlatılmalıdır.

 -27 Ağustos’ta branş değişikliği süreci başlatılmalı, Eylül’ün ilk haftasında süreç tamamlanmalıdır.

-Branş değişikliği süreci ile eş zamanlı olarak öğretmenlere iller arası becayiş hakkı verilmeli,  karşılıklı yer değiştirme elektronik ortamda başvuruya imkan sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

-Branş değişikliği süreci tamamlandıktan sonra normlar iki gün içerisinde güncellenerek özür durumuna bağlı yer değişikliği istemiş olup, atamaları gerçekleşmeyen öğretmenlerin özürlerinin olduğu yerlere Eylül’ün ikinci haftasında atamaları yapılmalıdır. Burada, illerdeki norm açığı ve norm fazlası durumuna bakılmaksızın yer değişikliği gerçekleştirilmelidir. Bakanlığın, öğretmenlerin özürlerinin olduğu ilde öğretmen fazlalığı olduğu gerekçesiyle öğretmenlerin özür durumunu çözmemesinin iki eşi de verimsizleştirmekten ve motivasyonunu bozmaktan başka bir sonuç getirmeyeceği açıktır. Bunun için öğretmeni, çalıştığı ilde olsun, gideceği ilde olsun, ‘fazlalık var’ gerekçesiyle özrünün olduğu ile ‘göndermiyorum’ demek, eğitime hiçbir katkı sağlamayacaktır.  A ilinde de olsa, B ilinde de olsa fazlalık fazlalıktır. Bu durumda olan öğretmenlerin yerini değiştirmemek, diğer eşin moral ve motivasyonunu düşürmekten ve onu verimsizleştirmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

-Her ne kadar gecikmiş olsa da, Anadolu liselerine öğretmen seçme sınavını kazanmış olan öğretmenlerin atama süreci tamamlandıktan sonra ilk atama için süreç başlatılmalıdır.

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen