Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
80194 Görüntülenme
Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?
Ramazan ÇAKIRCI

Büro hizmet kolunda faaliyet gösteren bir sendikanın açmış olduğu iptal davası sonucunda, Danıştay 5. Dairesi, 2013/7955 esas sayılı dosyasında, 06.03.2014 tarihinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te 31.08.2013 tarihindeki değişikliklerin bir kısmı hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

 

Öncelikle şunu ifade edelim ki, söz konusu karar, nihai bir karar olmayıp yürütmenin durdurulması kararıdır ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı itiraz yolu açıktır. Davanın tarafı olan Başbakanlığın itiraz yoluna başvuracağına şüphe yoktur. Danıştay 5. Dairesi’nin bahse konu kararı oy birliğiyle almadığı, 3’e 2 gibi bir çoğunlukla karar verdiği göz önüne alındığında, itiraz neticesinde kararın kaldırılması ihtimali de mevcuttur.

 

Mahkemenin söz konusu kararında Millî Eğitim Bakanlığı’nı özellikle ilgilendiren husus, şube müdürü, müdür ve eşdeğer kadrolara yapılacak atamalarda başarı puanının sözlü sınav puanı esas alınarak belirlenmesi hükmünün yürütmesinin durdurulmuş olmasıdır. Mahkeme, gerekçesinde, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın seçimin tek belirleyicisi olması, adaylar arasında objektif bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınav başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak başarı kriterinin muğlak nitelikteki sözlü sınav sonuçlarına bırakılmasını hukuka aykırı bulmuştur.

 

Yine aynı kararda, yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiğinin belirlenmeyerek kurumların inisiyatifine bırakılmasının, hem kurumlar arasında hem de aynı kurumda farklı sınavlarda eşitsizliğe yol açacağına dikkat çekilmiştir.

 

Söz konusu yönetmelik değişikliği doğrultusunda yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in atamayı düzenleyen 21. maddesinde de şube müdürü ve eşdeğer kadrolar için sözlü sınav sonuçlarına göre atama hükmü getirilmişti.

 

Danıştay’ın kararı, Bakanlık yönetmeliğine ilişkin olmadığından, Bakanlıkça gerçekleştirilen şube müdürlüğü atamalarının iptaline şimdilik sebebiyet vermeyeceği açıktır. Şu an itibarıyla çerçeve yönetmelik durduruldu ama mevcut atanmışların görevleri devam etmektedir. Başka bir ifadeyle, çerçeve yönetmelik durdurulunca Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi mevzuatına göre atanmış olanların görevleri bir anda durmaz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin hukuki dayanağı Genel Yönetmelik olduğundan, Bakanlık yönetmeliğinde de ilgili maddeye iptal kararı çıkma ihtimali kuvvetle muhtemeldir.

 

Başbakanlıkça yapılacak itirazın olumsuz sonuçlanması veya nihai kararın da iptal yönünde çıkması halinde, Genel Yönetmeliğin şube müdürü atamalarını düzenleyen hükmü başta olmak üzere yürütmenin durdurulması kararı verilen hükümleri ivedilikle yeniden düzenlenecektir. Akabinde Bakanlık yönetmeliğinin de bu çerçevede yeniden düzenlenmesi halinde şube müdürlüğü atamaları hükümsüz hale geleceğinden yeni bir atama süreci söz konusu olacaktır.

 

Bu durumda, yeni yönetmeliğe monte edilecek geçici bir maddeyle, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının geçerli kabul edilmesi söz konusu olacaktır. Sözlü sınav kabul edilmeyebilir ve yeniden yapılması da düşünülebilir. Bu tercih Bakanlığa ait olacaktır. Ama her halükârda yazılı ve sözlü sınav sonucunun birlikte değerlendirileceği bir başarı puanı kaçınılmazdır.

İfade ettiğimiz süreç tamamlandığında yeniden atama süreci gündeme gelecek ve devamında da ilan edilecek takvim icra edilecektir. Bu süreç en erken şube müdürü rotasyonu tamamlandığında gündeme geleceğinden, oluşacak muhtemel kadro boşlukları ile birlikte değerlendirildiğinde yeni durum, daha fazla münhal kadro ve dolayısıyla da daha fazla yeni şube müdürü ataması anlamına gelecektir. 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen