Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
78811 Görüntülenme
Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!
Ramazan ÇAKIRCI

Tüm kamu görevlilerinin takip ettiği toplu görüşmeler 15 Ağustos’ta başlayarak uzun bir pazarlık sürecinden sonra 29 Ağustos saat 04.24’te mutabakat metninin imzalanmasıyla sona erdi. Toplu görüşme öncesi sendikal haklar, sosyal haklar ve ekonomik haklar başta olmak üzere çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için ciddi hazırlıklar yaptık. Tüm kamu çalışanlarının sorunlarını ayrı ayrı tespit ederek taleplerini makul bir şekilde ortaya koyduk. Toplu görüşme masasında Kamu İşveren Kurulu ile Konfederasyonumuz Memur Sen arasında yapılan pazarlıklar sonucu sosyal ve ekonomik haklar başta olmak üzere önemli hususlarda mutabakat sağlandı. Mutabakat sağlanan kararların bir kısmı şöyle;

         “Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 4 ve ikinci altı aylık döneminde yüzde 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,

         375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren 80 TL artırılması,

         Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi,

         Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,

Yükseköğretim Kurumları disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılmasının sağlanması,

         Öğretmen dışında kalan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının (hizmetli, memur, teknisyen vb) görev tanımlarının yapılması bu personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapılması,

İlk sözleşmeli personel alınması söz konusu olması durumunda kurum içi ilana çıkılarak boş pozisyonların kurum içinden doldurulması, akabinde boşalan pozisyonlar için dışarıdan personel alınması yoluna gidilmesinin değerlendirilmesi,

Sözleşmeli personelin sözleşmelerinden alınan damga vergisinin kaldırılması ya da kurum tarafından karşılanması,

Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin kefalet sandığı aidatının kesilmemesi ya da bu personele kefalet aidatı kesinti miktarına denk gelecek tutarda ilave tazminat ödenmesi” gibi konularda mutabakat sağlandı. Mutabakat sağlanan bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra yürürlüğe girecektir. Mutabakat sağlanan hususları şu şekilde değerlendirebiliriz.

Hükümetin 2011 yılı için ilk teklifi olan yüzde 3 artı 3 maaş zammı, 70 TL ek ödeme ve 10 TL artı 10 TL aile yardımı önerisini kabul etmedik. Uzun süren pazarlıklar sonrası tüm kamu çalışanları adına önemli kazanımlar sağladık.  Sağladığımız bu kazanımlar ile kamu çalışanları, Ocak 2011’de yüzde 4 maaş zammı, 80 TL ek ödeme ve 20 TL aile yardımı alacak, Temmuz 2011’de ise yüzde 4 maaş zammı ile 20 TL aile yardımı alacak, sendikalı memur ise üç ayda  bir  45 TL Toplu Görüşme Primi alarak daha fazla ücret almış olacaktır.

 Kadrolu memurlarda olduğu gibi eşi çalışmayan sözleşmeli personelde aile yardımından yararlanacaktır. Böylece eşi çalışmayan bir sözleşmeli öğretmen Ocak 2011’de 110 TL aile yardımı alacaktır. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili önemli kararlar da alındı. Bu kararlar ile sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmesini kolaylaştıracak olan ‘İlk sözleşmeli personel alınması söz konusu olması durumunda kurum içi ilana çıkılarak boş pozisyonların kurum içinden doldurulması akabinde boşalan pozisyonlar için dışarıdan personel alınması yoluna gidilmesi ile sözleşmeli öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerine imkânı sağlanması’ içinde karar alındı. Sözleşmeli personel de kadrolu devlet memurlarında olduğu gibi sürekli görev yolluğu alabilecek. Sözleşmeli personel için bir başka önemli karar ise; sözleşmeli personel sözleşmesinden dolayı alınan damga vergisi ya tamamen kaldırılması ya da damga vergisi bedeli kurum tarafından karşılanması kararıdır.

Taşınır kayıt kontrol yetkililerinden kefalet sandığına aidat kesilmektedir. Taşınır kayıt kontrol yetkililerine sorumluluk yüklenmekle birlikte maaşlarından da aidat kesilmektedir. Taşınır kayıt kontrol yetkililerinden aidat kesilmemesi ya da personele kefalet aidatı kesinti miktarına denk gelecek tutarda ilave tazminat ödenmesi yönünde de bir karar alınarak düzenleme ile birlikte mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görev tanımları ve yer değiştirmelerine ilişkin düzenleme yapılması için karar alındı. Şeflere de ek ödeme verilmesi için mutabakat metninde belirtildiği üzere ‘375 sayılı KHK uyarınca yapılan ek ödemenin uygulamasından doğan aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışma yapılması’ maddesi kapsamında yapılacak çalışmalarda şeflerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çabalarımızı da sürdüreceğiz.

Konfederasyonumuz katıldığı son toplu görüşmede sorunlu yasaya rağmen masasının hakkını en güzel şekilde verdi. Toplu sözleşme olsaydı elimiz daha güçlü olacaktı. Buna da can sağlığı diyelim.  Referandumla birlikte sorunlu olan yasada inşallah düzelecektir. Bu sorunlu yasadan kurtulmanın yolu referandumda EVET’ ten geçer. Sendikal mücadelede elimizin daha güçlü olması için, referandumdan mutlaka EVET çıkması gerekiyor. Bunun için tüm kamu çalışanları toplu görüşme masasının toplu sözleşme masasına dönüşmesi için daha çok çaba sarf etmelidir.

Söylenen bazı sendikalar ise ağa babalarından izin almadıkları için mutabakat metnini imzalamadıklarını, sırf bu sebeple saldırganca bir tutum sergilediklerini biz çok iyi anlıyoruz. Bunlar sadece isterler daha fazlası verilince izin almadan da imzalayamazlar. 2009 yılında toplu sözleşme istiyorlardı. Referandum süreciyle birlikte gördük ki ağa babaları toplu sözleşmeye de EVET demelerine müsaade etmedi. Bunlara kamu çalışanları hiçbir zaman itibar etmedi, etmeyecektir. Memur Sen ailesi olarak gerilerden gelen seslere kulak vermeden kendi işimize bakacağız. Şimdi EVET gününe, yani 12 Eylül referandum gününe yoğunlaşma zamanıdır. 

12 Eylül’de toplu görüşme masasının toplu sözleşme masasına dönüşmesi dileğiyle...

 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen