Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
79044 Görüntülenme
MEB Hatasından Dönmelidir
Ramazan ÇAKIRCI

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacak ortaöğretime geçiş ortak sınavlarını yapacak. Bunun için sınav kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun ‘Genel Açıklamalar’ başlıklı bölümünün yedinci paragrafında, “Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır” denilmiştir.
 

Aynı kılavuzun “Ortak Sınavların Uygulanması” başlıklı 9. maddesinde ise,
 

“a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır. 
 

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır” denilerek, ortak sınavların birinci gün üç oturum, ikinci gün üç oturum olmak üzere toplam altı oturumda yapılacağı net olarak belirtilmiştir. 
 

Diğer taraftan, Ek Ders Esaslarının 12. maddesinin beşinci fıkrasında, “Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz” hükmü yer almaktadır.
 

Kılavuzda yapılan açıklama ile anılan karar hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde, ortak sınavlarda görev alacak yönetici ve öğretmenlerin her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücretinden yararlandırılacakları, dolayısıyla ortak sınavların birinci ve ikinci günlerinde sınav görevi olan yönetici ve öğretmenlerin 15’er saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekeceği hiçbir tereddüde yol açmayacak kadar açıktır.
 

Konu bu kadar açık olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanı imzalı ‘sınav görevlilerinin ücretleri’ konulu 13/11/2013 tarihli onay yazısı, Ek Ders Esaslarının yukarıda belirttiğimiz 12. maddesinin beşinci fıkrasındaki düzenlemeye tamamen aykırıdır.
 

Bilindiği gibi, normlar hiyerarşisinde, alt basamakta olan norm geçerliliğini üst basamakta olan normdan alır ve ona uygun olmak zorundadır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı imzalı onayın, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mevzuata uygun olması hukukun olmazsa olmaz gereklerinden biridir.
 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu gerçeği göz ardı ederek aldığı onay, sınavda görev alacak yönetici ve öğretmenlerin sınavların birinci ve ikinci gününde almaları gereken 15’er saat ek ders ücreti yerine 5’er saat ek ders ücreti almalarını öngörmekte, bu durum da ilgili mevzuatının öngördüğü hakların gaspı sonucunu doğurmaktadır.
 

Sınav günü boyunca öğretmenlerin çalıştıkları okulların dışında (kimi öğretmenler bulundukları yerleşim birimi dışında) görevlendirilmeleri dikkate alındığında, alacakları 45 TL ücretin izahı mümkün değildir. Görüştüğüm MEB yetkilileri de bu çelişkiyi izah etmekte zorlanmaktadır. Mevzuat bu kadar açık iken, neden Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata takla attırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden fedakârlık bekliyorsa, öncelikle öğretmenlerin mevcut haklarının gaspına bizzat kendisi müsaade etmemelidir. Dolayısıyla MEB yaptığı ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında ödenecek sınav ücretlerine ilişkin onay yazısını mutlaka geri çekmelidir. Aksi durumda mevzuata aykırı olan bu onay idari yargı tarafından iptal edilecektir. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı oturum başı ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili bütçeye gelecek yükü hesaplıyorsa, bence öncelikle açılacak davaların getireceği mali yükü hesaplaması daha yerinde olacaktır. Bakanlığa düşen, hatasını görüp  üst normlarla verilen bir hakkı bir yazı ile ortadan kaldırmaktan vazgeçmektir.
 

Bu sınavlarda ödenen/ödenmeyen ücretlerle ilgili daha çok şey yazılabilir. Ben, bu kadarıyla iktifa ediyorum. 
 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen