Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
79277 Görüntülenme
Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik
Ramazan ÇAKIRCI

Son yıllarda eğitim kurumlarına yönetici atamada sorunlar yaşanmaktadır. MEB’in düzenlemelerine karşı açılan davalar ve Danıştay’ca verilen iptal kararları, eğitim kurumlarına asaleten yönetici atamalarını imkânsızlaştırmıştır. MEB, okul yöneticilerini asaleten atayamayınca pansuman tedbirlerle eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yoluna gitmiştir.

Danıştay’da açılan, Yönetici Atama Yönetmeliğinin Değerlendirme Formu’nda yer alan bazı bölümlerin iptal davasında; Danıştay İkinci Dairesi, yönetmeliğin; yöneticilik hizmetleri bölümündeki müdür, müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerinde görevlendirme veya vekaleten yürütülen her yıl karşılığına gelen puanları fazla bulmuş, söz konusu ibarelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Danıştay’ın bu kararından sonra Personel Genel Müdürlüğü bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında, “..yüksek yargının kararlarını tartışmak amacıyla değil ama idare olarak yürütme sorumluluğumuzun bir gereği olarak şu soruyu sorma durumuna düşmekteyiz: ‘Acaba yürütülmesi durdurulan puan değerlerini idare olarak kaç olarak belirlemiş olsaydık, bu karar idarenin lehine sonuçlanırdı?’ Bu sorunun cevabını bilmenin imkânının olmadığını düşünmekteyiz.”

Danıştay’ın son yıllardaki kararları tartışma konusu olmuş; açıklamadan da anlaşıldığı üzere, düzenleme nasıl olursa olsun iptal edilir kanaati ve idari yargının ideolojik kararlar verdiği ve vereceği yönünde bir algılama oluşmuştur. Danıştay’ı, MEB’in düzenlemelerini onama makamı olarak görmek vahim bir durumdur. Yargıyı, idari düzenleme ve uygulamalarını onama makamı görerek, doğruluğunu yargı kararlarıyla test etmek yanlıştır. İdarenin gayrı hukuki düzenleme ve uygulamaları elbette yargıya taşınmalıdır. Ama yargı, idari düzenlemeleri onay makamı değildir. Yargı, idari düzenleme ve uygulamaların hukuka aykırı olduğu durumlarda müdahale eder. Aksi halde yargıyı onay makamı görmek, beraberinde yetki gaspını getirecektir…

MEB, yeni yönetmelik çalışması için eğitim sendikalarının temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı tertiplemişti. Beş saatten fazla süren toplantıda yönetici atama yönetmeliği tartışıldı. Bu toplantıda hiçbir eğitimciyi mağdur etmeden yönetici atamadaki atama- yargı-iptal döngüsüne son verilmesi için görüşlerimizi sunduk.

Gerek katıldığımız toplantıda gerekse daha sonraki yönetici atama yönetmeliği ile ilgili yazılı ve sözlü olarak ilettiğimiz görüş ve önerilerimizde, eğitim çalışanlarının beklentilerini ortaya koyma gayretinde olduk. Çözümün tarafında olan sendikamızın bir tek eğitimcinin dahi mağdur olmasına tahammülü yoktur.

Bakanlık yönetici atama yönetmeliğinde olduğu gibi, bundan sonraki süreçlerde de düzenleme yaparken, eğitim çalışanlarının temsilcileri olan sendikaların görüş ve önerilerini dikkate almalı, eğitim çalışanlarının temsilcileri ile ortak çalışma yürütmelidir.

Çalışanların bakış açısı ile sorunları tespit eden sendikamız, bu tür toplantılarda sorunların çözümüne büyük katkıda bulunacak; yapılacak istişareler, çalışanların mağduriyetini ve yaşanan sorunları asgariye indirecektir.

Yönetici atamada yaşanan sorunların giderilmesi için, 2008 yılında öğretmenler arasında yaptığımız araştırmada öğretmenlerin yüzde 87’si yönetici atama yönetmeliğinin sınavlı olması gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Öğretmenlerimizin beklentilerini karşılamak üzere yeni bir yönetmeliğin çıkarılması için çalışma yaparak, web sayfamızda yayınladık.

Öğretmenlerin beklentileri dikkate alınarak; müdürlüğe atamada, seçme sınavı puanı ile Değerlendirme Formu’ndan alınan toplam puan; müdür yardımcılığına atamada ise, sınav puan üstünlüğü esasına göre atama yapılması; bir okulda beş yıl müdür olanların rotasyona tabi tutulması, yöneticilere (okul müdürü ve müdür yardımcısı) iller arası yer değiştirme hakkının verilmesi, ödüllerin birer taneye indirilerek, kaymakamlarca verilen takdir belgelerinin geçerli sayılması doğrultusunda Bakanlığın düzenleme yapması için görüş ve önerilerimizi sunmuştuk.

MEB’in, öğretmenlerin beklentilerini dikkate alarak yeni yönetmeliği en kısa sürede yürürlüğe koyup, uygulama imkânı bulması ümidiyle…

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen