Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
79794 Görüntülenme
Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor
Ramazan ÇAKIRCI

         Hukuk devletinde, devletin faaliyetleri sıkı normlara bağlamayı öngörmektedir. Devleti kurallarla yönetmek, bireylere önemli güvence sağlar. Kurallara göre yönetilen devlet, bireylerin hangi şartlarda neyi, nasıl yapabileceklerini önceden bilmeleri onların geleceğe dönük hayat planlarını yapmalarını sağlar. Devlet yönetiminde devamlılık esas olduğu gibi, kurumlarda da esastır. Hukuk güvencesine uyarlı düzenlemeler, bireylere iki yönlü güvence sağlar; birincisi, birey geleceğini daha iyi görür, hayatını ona göre planlar; ikincisi ise, devlet yetkisini kullananlara karşı hukuki bir himayeye kavuşur. Hukuki güvence, aynı zamanda hukukta nispi istikrar sağlar. Kuralların makul olmayan aralıklarla, her ne sebeple olursa olsun, sıkça değişmesi, hem bireylerin hukuka olan güvenini sarsar, hem de çalışmalarını güven içinde yürütmelerini zora sokar.

Sürekli değişen normlar, bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini imkânsız kılar. Devletin keyfi davranmayacağını bilmek, bireylere devletçe sağlanacak en büyük güvencelerden biridir. Hukukun üstünlüğünü esas olan devletlerde yasal düzenlemeler, zorunluluk arz etmedikçe değiştirilmemektedir.

Milli Eğitim Mevzuatı’nın sürekli değişmesi, bireyleri hukuki güvenceden yoksun bırakmakta, kuruma karşı güvenlerini sarsmaktadır. Özellikle Milli Eğitim çalışanlarını etkileyen ilk atama ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeler ile Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği buna örnektir.  2004-2006 yılları arasında defalarca yönetici atamak için sınavlar yapıldı. Sınavı kazanan yönetici adaylarının kısmen atamaları yapıldı. Ancak yargı kararlarıyla yönetmeliklerin iptal edilmesi, birçok yönetici adayının atanmasına engel oldu. Mağduriyetler yaşandı. Yargı kararları ile ortaya çıkan tablo olsun veya daha sonradan çıkarılan yönetmeliklerde olsun, kazanılmış hakların dikkate alınmamış olması, adayları hayal kırıklığına uğratmıştır. Atama ve yer değiştirmelerde ise, çalışan bazı ailelerin bütünleşmesini neredeyse imkânsızlaştıran düzenlemeler yapılmıştır. Yer değiştirme ve ilk atamalarda önceki düzenlemelerin tam aksine yapılan bazı düzenlemeler; çalışanların değil mağduriyetlerini gidermek, mağduriyetlerini daha da artırmıştır. Somut bir örnek verecek olursak; 2008/1 ilk atama kılavuzuna göre sözleşmeli olup ayrılan öğretmenlerin kadrolu olarak atamalarında bir yıl bekleme şartı yokken, 2008/2 ilk atama kılavuzunda ise bir yıl bekleme şartı getirilmiştir. Daha önceki kılavuzda belirlenen şartlara güvenerek olumsuz çalışma koşulları nedeniyle görevlerinden ayrılmış olanlar, daha sonra tekrar KPSS’ye hazırlanarak 2008/2 atama dönemini beklemişlerdir. İkinci atama döneminde kılavuzda değişikliğe gidilmesi, öğretmen adaylarını mağdur etmiştir. Bakanlığın, bu gibi mevzuat değişikliklerinde oluşabilecek bireysel mağduriyetlere dikkat etmemesi, çalışanların yargıya başvurmasına neden olmakta, yargının da kısa sürede karar verememesi bireylerin devlet kurumlarına karşı güvenini sarsmaktadır.

Mevzuatta ani değişiklikler, muhatapların hayatlarına dair planlarını alt üst etmekte, yürütme makamında bulunanlara olan güvenlerini yitirmelerine neden olmaktadır.

Bu nedenle yeni düzenleme yapılırken, mağduriyetlerin oluşmasına mahal bırakılmamalıdır. Uygulamada bireylerin mağduriyeti fark edildiği an ciddi önlemler alınmalıdır.

         Başta da değindiğim gibi, hukukun üstünlüğünü esas alan devletlerde, yasal düzenlemeler zorunluluk arz etmedikçe değiştirilmemektedir. Hukuki güvencenin ihlali, hayatlarına dair planlar yapan bireylere büyük sıkıntılar vermektedir. Çünkü yürürlükteki mevzuata güvenerek eğitim gören, hayatını planlayan bireyler; keyfi, makul olmayan neden ve sürelerde mevzuatın değiştirilmesi sonucu mağdur olmaktadırlar.

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen