Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
80227 Görüntülenme
Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları
Ramazan ÇAKIRCI

Sendikamızın açmış olduğu ve Danıştay 2. Dairesi’nin 2010/2863 esas sayılı dosyasında devam etmekte olan davada, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bir kısım maddeleri ile Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 3 ve 4. fıkralarının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep etmiş ve sağlık özrü yönünden yürütmenin durdurulması kararını aldırmıştık. Bu doğrultuda açılan başka bir davada da, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karar ile sağlık özrü yönüyle düzenlemenin iptali kabul edilmiştir.

 

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı sağlık durumu özründen yer değiştirmeye ilişkin olmasına rağmen bir kısım internet sitelerinde bu yürütmenin durdurulması kararının her ne kadar sağlık özrü yönünden verilmiş olsa da, yönetmeliğin tüm özür durumuna bağlı yer değiştirmeleri düzenleyen maddelerinin de iptal edildiği,  dolayısıyla yönetmeliğin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 3 ve 4. fıkralarındaki şartların tüm özür grupları için de geçerli olduğu haberi yer almaktadır.

 

Buna göre,  “Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2013 tarih ve 3920852 sayılı “Özür durumundan yer değiştirmeler” konulu yazı ekinde yer alan 2014 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin İl İçi ve İller Arası Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 3. maddesinde, ‘Başvuru yapacak öğretmenlerde, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartı birlikte aranacaktır’ şartlarının olmaması gerekmektedir” şeklinde hatalı bir yorum yapılmaktadır.

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilmeyi aday öğretmenler açısından ortadan kaldıran ve yönetmeliğin 14. maddesine göre atananlar yönünden son atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olma şartına bağlayan dava konusu düzenlemeleri Anayasa’nın güvence altına aldığı ‘yaşama hakkı’nın hukuka aykırı bir biçimde sınırlandırılması niteliğinde gördüğünden, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 3 ve 4. fıkralarının sağlık durumu özrü yönüyle yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

 

Aynı şekilde eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilmeyi aday öğretmenler açısından ortadan kaldıran ve yönetmeliğin 14. maddesine göre atananlar yönünden son atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olma şartına bağlayan dava konusu düzenlemeler de Anayasa’nın güvence altına aldığı  “Ailenin korunması” hakkını da hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırmaktadır. 
 

Bu nedenle biz de sendika olarak eş durumu özrü yönünden adaylık ve bir yıllık süre şartının aranmaması gerektiğini savunduğumuz gibi, bir başka dava konumuz olan yüksek lisansa bağlı eğitim özrüne bağlı yer değiştirmeyi de  anayasal bir hak olduğu için savunuyor ve istiyoruz.

 

Sonuç itibariyle, özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunda, devlet memurluğu ve öğretmenliğin her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olması şartının birlikte aranması, yine öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler hariç, 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartının aranmasının ciddi mağduriyetler getireceği açık olup; 31 Ocak tarihinin mutlaka gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen