Yazı
Yazar : Ramazan ÇAKIRCI
79823 Görüntülenme
MEB Mevsimsel Norm Güncellemesinden Vazgeçmelidir
Ramazan ÇAKIRCI

Tarihte olduğu gibi günümüzde de yönetimde temel unsur insan kaynağıdır. Bir kurumun sahip olduğu en değerli kaynak, insan kaynaklarıdır. Bu açıdan bakıldığında, norm kadro çalışmalarının kurumlar için ne denli önemli olduğu daha iyi görülecektir.

Çalışma hayatını biçimlendiren hukuki, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik çevreler çok hızlı değişiyor. Bu değişim sürecinde çalışma şartları yeniden belirlenmekte ve ilişki biçimleri yeniden tanımlanmaktadır. Kamu kurumlarının, değişen şartlara ayak uydurabilmeleri ve içine düştükleri durgunluktan kurtulabilmeleri için organizasyonlarını da yeniden şekillendirmeleri bir zorunluluktur.

Bu değişim, hem kurumlarda verimliliği artırmak hem de çalışanlara daha uygun bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile norm kadro temeli yeni bir yönetim tekniği ile karşımıza çıkmaktadır. Kamu kurumlarında norm kadro temelli bir yönetim anlayışı, çalışma şartlarının iyileştirilmesine ve çalışanların daha verimli olmasına katkı sunacaktır.

Burada, ‘Peki, en büyük bakanlık olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın norm kadro düzenlemelerine ve uygulamalarına ilişkin vaziyeti nedir’ sorusunu sormak yerinde olacaktır. Dolayısıyla bu hususu irdelememizde yarar vardır. Çünkü kurumların insan kaynaklarının ana düzenlemesi, norm kadroya ilişkin düzenlemedir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü ile bu genel müdürlüğe bağlı Özlük ve Norm Kadro Grup Başkanlığı bugüne kadar maalesef norma ilişkin sağlıklı bir düzenlemeyi ve buna bağlı bir uygulamayı hayata geçiremedi. Oysa bu genel müdürlüğün ve ilgili grup başkanlığının görevlerine baktığımızda,

-Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

-İnsan  kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,

-Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,

-Özlük ve kadro kayıtlarının eksiksiz, doğru ve güncel tutulması için koordineli çalışmalar yürütmek şeklinde sıralanmaktadır.

Bakanlık, norm planlamasında, bugüne kadar öğretmen ve yönetici normlarını yılda bir veya iki defa güncellemekten başka bir çalışma ortaya koyamadı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerin norm kadroya ilişkin düzenlemesinde olsun veya buna bağlı uygulamalarında olsun her yıl sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü için maalesef bakanlık gerekli düzenlemeleri yapmadığı için, insan kaynaklarının sağlıklı yönetilmesinde ciddi sıkıntılar meydana gelmektedir. Diğer yandan, eğitim kurumlarında, öğretmen dışı personelin norm kadrolarına ilişkin herhangi bir düzenlemesi de yoktur. Bu durum, eğitim kurumlarında, öğretmen dışı personel istihdamında keyfi uygulamaları da beraberinde getirmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm kadro düzenlemesini ve buna bağlı uygulamalarındaki yetersizliği ve sorunları artık görmeli; düzenlemedeki güncelliğin kaybedildiğinin farkına varmalıdır. Öğretmen normlarının güncelliği mevsimsel değil, günlük olabilmelidir. Neticede teknik altyapı buna müsaittir. Neredeyse, herhangi bir eğitim kurumuna bir yıl değil, iki üç yıl sonra kaç öğrencinin kayıt yapacağının bilgisine bile sahibiz.

Böyle bir durumda, sorunların çözümü için, “Milli Eğitim Bakanlığı ne yapılmalıdır” sorusuna verilecek cevap açık ve nettir: Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen, yönetici ve öğretmen dışı tüm personeli de kapsayacak şekilde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir düzenleme yapmalı ve bunu paydaşları ile birlikte gerçekleştirmelidir. Bu, çok zor bir mesele mi dersiniz? Buna kesinlikle ‘hayır’ derim. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı bu meseleyi daha fazla tehir etmemeli ve bir an önce bu konuda adım atmalıdır. 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal davası

#

Emek varsa başarı vardır

#

Mutfak yangın yeri

#

Sağımızdaki yalanın gerçeği örtme çabası

#

Bir vakıf insanı, sendikacı Mithat Sevin

#

Eğitim çalışanlarının güçlü sesi, genel yetkinin değişmeyen adresiyiz

#

Sendikacılığın hokkabazları

#

Umudu yeryüzüne aşılamak için daha fazla gayret

#

Kitabın, davanın, vefanın hakkını veren adam: Erol Battal

#

Ne rakipsiniz ne de refik

#

Devlet yalan söylemez!

#

Destanımıza yeni bir sayfa daha ekledik

#

Popüler kültürün kutsallarına kurban verilecek hayatlarımız yok

#

Her başlangıç yeni bir ruh, yeni bir heyecandır

#

Uluslararası sempozyumumuzun ardından

#

Sabır, dayanışma, direniş, kararlılık, alın teri...

#

İlimle yönetemeyen, zulümle yönetir

#

İyilik örgütlü gücümüzle kazanacak

#

Gelecek sizinle daha iyi olacak

#

Truva atı ya da beşinci kol faaliyetleri

#

Bir halk destanı: 15 Temmuz

#

Gelecek günler daha güzel olacak

#

Türkiye Buluşmamızda yapay sınırları aştık

#

Öze yeni bir yolculuk zamanı

#

Seçimimiz Kumpasları Bozmalı

#

Kararlı mücadeleyle güçlü Kazanımlar

#

Yüreğe Düşen Loğ Taşı

#

İLKSAN'da Zorunlu Üyelik Dayatmasına Nokta Koyduk

#

Destanlarımıza destan ekleyen lider kadrolara selam olsun

#

Yeniden Bismillah

#

Adım Adım Yükseköğretim Tazminatı Mücadelemiz

#

MEB'in 'I am Sorry' Deme Lüksü Yok

#

Y.U. Sendikacılığı

#

Yönetmelik Durdurulduğunda Atanmışlar Yürür mü?

#

Özgür Üniversite ve Örgütlenme

#

Kariyer Basamakları Bariyer Basamaklarına Döndü

#

Özür Durumuna Bağlı Yer Değişikliği ve Yargı Kararları

#

MEB Hatasından Dönmelidir

#

Nerden Baksan Haksızlık Nerden Baksan Tutarsızlık!

#

MEB’e Acil Reçete

#

Üniversitelerde Özgürlük ve Özlük için Örgütlenme

#

Tahriklere Gelmeden Kararlı ve Sabırlı Olacağız

#

Yeni Bakan Avcı’nın Eğitimde Önceliği Ne Olmalı?

#

Öğretmenler; Ömer’in, Merhamet ve Adaletini Bekliyor

#

Resen Atamalarda da 40 Bin Defa Düşünüldü mü?

#

Yeni Yılda da İnşa Sürecinin Öncüsü Olacağız

#

Sorun Yaşayanda mı Yaşatanda mı?

#

Yeni Bir Medeniyetin İnşası ve Öğretmenin Değeri

#

Bu Kez Yanılmak İstiyoruz!

#

Toplu Sözleşme Süreci ve Üç Cephede Mücadele Etmek

#

Hükümet ‘Yunanistan’a Döneriz’ Edebiyatından Vazgeçmelidir

#

Kesintili Eğitim ve Manipülatif Yaklaşımlar

#

Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi Sınavına Girilmeli Mi?

#

Yolun Açık Olsun Yusuf Ziya Özcan Hoca

#

Ek Ödemede Eğitimcilerin Muadili Kim?

#

Köklü Değişim İçin Yeni KHK’lara İhtiyaç Var

#

Değişen Paradigma ve Hak Arama Kültürü

#

Son Toplu Görüşme’de Konfederasyonumuzun Kazanımları!

#

Usuls

#

Garip Bir Dava ve Sonrası…

#

Danıştay ve İsviçre’de Minareyi Yasaklayan Zihniyet!

#

18 Kasım Çarşamba Günü Meydanlardayız!

#

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçimi

#

Öğretmenlerin Beklediği Yönetmelik

#

Hedefe Emin Adımlarla!

#

Bu Yanlış Uygulamayla Nereye Kadar!

#

Öğretmenim! Bu Bir İLKSAN Hikayesidir

#

Kadro Sözü Üzerinden Bir Yıl Geçti

#

Sürekli Değişen Kurallar Hukuki Güvenceyi Zedeliyor

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen